Product Tag - tủ phun sương muối Biuged

  • Tủ phun sương muối hãng Biuged

    0 trên 5

    Tủ phun sương muối hãng Biuged (Salt Fog Cabinets) có 3 model là BGD880,BGD881, BGD882.Tủ phun sương muối Biuged có 3 thể tích tương ứng là 150L, 250L, 750L

  • Tủ phun sương muối QC-711M hãng Cometech

    0 trên 5

    Tủ phun sương muối QC-711M hãng Cometech (buồng phun muối ) sử dụng để kiểm tra khả năng chống ăn mòn của các vật liệu kim loại khi được sơn phủ lên bề mặt.