Hãng RAL chuyên cung cấp thẻ màu, quạt so màu, bản màu so sánh, hệ màu RAL…dùng trong may mặc, sơn mực in, vật liệu xây dựng, nhựa…