Biobase

Tủ sấy, tủ PCR, elisa, nồi hấp tiệt trùng…