Arcotest

Bút thử sức căng bề mặt, bút thử Corona, Bút Dyne, Dyne Test Pen

  • Bút thử Corona 38 hãng Arcotest

    0 trên 5

    Bút thử Corona 38 hãng Arcotest (Quicktest 38) là thiết bị được sử dụng để xác định năng lượng bề mặt của sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm nhựa, kim loại.