Cung cấp các máy đo độ nhớt, cốc đo độ nhớt, cốc đo tỷ trọng, thước kéo màng sơn, dụng cụ đo độ bám dính, đo độ cứng bút chì…