• Máy đo độ bóng 3 góc hãng KSJ

    0 trên 5

    Máy đo độ bóng 3 góc hãng KSJ MG268-F2 (KSJ Mini TriGloss Meter) đo được 3 góc là góc 20, góc 60 và góc 85. Máy đo độ bóng 3 góc KSJ rất tiện lợi và hữu ích

  • Máy đo độ bóng MG6-F1 hãng KSJ

    0 trên 5

    Máy đo độ bóng MG6-F1 hãng KSJ là máy đo độ bóng góc 60 với thang đo 0.0~199.9 GU với độ chính xác là 0.1GU. Máy đo độ bóng góc 60 đo đơn giản, chính xác.