Hãng RDS cung cấp thước kéo màng sơn dạng Wire bar Coater, Thước tạo màng film, Dụng cụ kéo tạo màng…