Bettersize instrument

Phân tích kích thước hạt

 • Máy đo kích thước hạt

  0 trên 5

  Máy đo kích thước hạt Bettersize đo kích thước hạt thông qua hệ thống ống kính kép đồng thời có hệ thống cấp thoát nước tự động làm sạch máy sau khi đo mẫu.

 • Máy đo kích thước hạt Bettersize 2000

  0 trên 5

  Máy đo kích thước hạt Bettersize 2000 (Bettersize 2000 Intelligent Laser Particle Size Analyzer) 90 phần tử nhận ánh sáng đo hạt có kích thước 0.02-2000um.

 • Máy đo kích thước hạt Nano BT-90

  4.5 trên 5

  Máy đo kích thước hạt Nano BT-90 hãng Bettersize (BT-90 Nano Laser Particle Size Analyzer) được ứng dụng để phân tích và nghiên cứu vật liệu nano.