Accu

Hãng Accu – Mỹ chuyên cung cấp Bút thử sức căng bề mặt, bút thử Corona, Bút Dyne, Dyne Test Pen, Bút thử màng Corona trên vật liệu nhựa, màng bao bì…