Ellab

Thiết bị thẩm định nhiệt độ, kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng sản phẩm

 • Bàn đọc dữ liệu Ellab

  0 trên 5

  Bàn độc dữ liệu Ellab bao gồm 2 loại bàn đọc dữ liệu 1 vị trí và bàn đọc dữ liệu 4 vị trí. Bàn đọc Logger có thể kết nối tối đa 16 logger, 4 module với nhau

 • Logger đo áp suất Ellab

  0 trên 5

  Logger đo áp suất Ellab đo áp suất 0.001mBar tới 10 Bar ABS, thích hợp đo áp suất trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, y tế, khử trùng, nước giải khát…

 • Logger đo độ ẩm hãng Ellab

  0 trên 5

  Logger đo độ ẩm hãng Ellab được sử dụng để hiệu chuẩn và kiểm định độ ẩm của các hệ thống tiệt trùng, kho bảo quản và trong trung tâm sản phẩm.

 • Logger đo nhiệt độ Ellab

  0 trên 5

  Logger đo nhiệt độ Ellab (Đan Mạch) gồm 4 loại: Logger đo nhiệt 0-400 độ C, -80-150 độ C hoặc -80 tới 140 độ C và -80 tới 100 độ C, sử dụng bàn đọc logger

 • Thiết bị thẩm định nhiệt độ

  0 trên 5

  Thiết bị thẩm định nhiệt độ của quá trình tiệt trùng sản phẩm cho ngành dược phẩm, thực phẩm bằng bằng sensor không dây (Data logger) – Ellab Wireless Data Logger