Drick

Máy kiểm tra tính chất cơ lý ngành bao bì

  • Máy kiểm tra độ dày màng film DRK204A hãng Drick

    0 trên 5

    Máy kiểm tra độ dày màng film DRK204A (DRK204B, DRK204C) hãng Drick (Jinan Drick) được sử dụng để kiểm tra độ dày, độ đồng đều và độ đàn hồi của màng film.