Testfabrics

Hãng Testfabrics (Mỹ) là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về chất lượng hàng dệt may và vật liệu thử nghiệm như vải thử nghiệm theo tiêu chuẩn AATCC, ISO…