Nippon Denshoku

Hãng Nippon Denshoku – Nhật Bản cung cấp Máy so màu, Máy quang phổ, Máy đo độ đục bao bì, máy đo độ bóng, máy kiểm tra độ trắng…