Atago

  • Khúc xạ kế đo độ Brix Mater-53M hãng Atago

    0 trên 5

    Khúc xạ kế đo độ Brix Master-53M hãng Atago thang đo 0-53% ngoài ra hãng Atago còn các model khác như Master-Anpha, Master-M, Master-53PM, Master-20 anpha..