Htek Instrument

  • Máy xác định tuổi trang sức EXD6000E

    0 trên 5

    Máy xác định tuổi trang sức EXD6000E được sử dụng trong việc kiểm tra và xác định tuổi trang sức ở các phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm tra, giám định …