Adam Equipment

  • Cân sấy ẩm hồng ngoại ADAM

    0 trên 5

    Cân sấy ẩm hồng ngoại Adam cho phép cài 7 chế độ sấy khô mặc định cho một vài sản phẩm cần kiểm tra sấy ẩm thường xuyên, lưu tới 99 kết quả cho cùng 1 mẫu.

  • Cân sấy ẩm PMB53 hãng Adam

    0 trên 5

    Cân sấy ẩm PMB53 hãng Adam (PMB Moisture Analyser) với 2 model là PMB53 và PMB202 dễ dàng lựa chọn trọng lượng phù hợp để sấy ẩm. Cân sấy ẩm Adam của Anh.