Product Tag - Pin thay thế cho logger không dây hãng ellab

  • Logger đo độ ẩm hãng Ellab

    0 trên 5

    Logger đo độ ẩm hãng Ellab được sử dụng để hiệu chuẩn và kiểm định độ ẩm của các hệ thống tiệt trùng, kho bảo quản và trong trung tâm sản phẩm.