Product Tag - máy đo nhiệt độ

 • Máy đo đa chỉ tiêu PC 450 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo đa chỉ tiêu PC 450 hãng Eutech là máy đo đa chỉ tiêu đo được các giá trị pH, mV, độ dẫn, TDS, độ  mặn và nhiệt độ. Máy đo DO450, PD450, CON 450, pH450

 • Máy đo nhiệt độ Temp 5 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo nhiệt độ Temp 5 hãng Eutech thuộc dòng máy đo nhiệt độ giá rẻ hãng Eutech thang đo nhiệt độ từ -40 độ C tới 125 độ C. Với độ chính xác là 0.1 độ C.

 • Máy đo nhiệt độ Temp JKT hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo nhiệt độ Temp JKT và Temp6, Temp 5 là 3 dòng máy đo nhiệt độ phổ thông của hãng Eutech. Máy đo chính xác với thang đo nhiệt độ rộng dễ lựa chọn.

 • Máy đo nhiệt độ Temp10 JKT

  0 trên 5

  Máy đo nhiệt độ Temp10 JKT cùng với máy đo nhiệt độ Temp16, máy kiểm tra nhiệt độ Temp300 và máy đo nhiệt độ Temp360 là máy đo nhiệt đặc biệt hãng Eutech.

 • Máy đo nhiệt độ Temp300 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo nhiệt độ Temp300 hãng Eutech cùng với máy đo nhiệt độ Temp10JKT, Temp16, Temp360 là dòng máy đo nhiệt độ đặc biệt của hãng Eutech đo tới 1800 °C.

 • Máy kiểm tra nhiệt độ Temp 16 Eutech

  0 trên 5

  Máy kiểm tra nhiệt độ Temp 16 hãng Eutech là dòng máy đo nhiệt độ đặc biệt của hãng Eutech. Với máy đo nhiệt độ temp 10 JKT, Temp 300, Temp 360 hãng Eutech.

 • Máy kiểm tra nhiệt độ Temp6 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy kiểm tra nhiệt độ Temp6 hãng Eutech thang đo -200 to 850 °C và -328 to 1562 °F cùng với máy đo nhiệt độ Temp5 và TempJKT là dòng máy đo nhiệt cầm tay.

 • Nhiệt ẩm kế hãng Boeco

  0 trên 5

  Nhiệt ẩm kế hãng BOECO (DIGITAL THERMOMETERS) bao gồm 4 loại như sau: nhiệt ẩm kế BOE 310, nhiệt ẩm kế BOE 305, nhiệt ẩm kế BOE 330, nhiệt ẩm kế BOE 325.

 • Thiết bị ghi nhiệt độ BGD951 hãng Biuged

  0 trên 5

  Thiết bị ghi nhiệt độ BGD951 hãng Biuged gồm máy ghi nhiệt, phần mềm phân tích và bộ cách nhiệt. Thiết bị được dùng trong các PTN…

 • Thiết bị thẩm định nhiệt độ

  0 trên 5

  Thiết bị thẩm định nhiệt độ của quá trình tiệt trùng sản phẩm cho ngành dược phẩm, thực phẩm bằng bằng sensor không dây (Data logger) – Ellab Wireless Data Logger