Product Tag - hãng Leneta

  • Giấy kéo sơn mực in hãng Biuged

    0 trên 5

    Giấy kéo sơn mực in bao gồm các ô màu đen trắng xem kẽ nhau và được sử dụng để kiểm tra độ che phủ, độ mờ và màu sắc của vật liệu phủ ứng dụng nội thất…