Product Tag - BEVS 1701/3

  • Thước đo độ dày sơn ướt Biuged

    0 trên 5

    Thước đo độ dày sơn ướt được sử dụng để xác định độ dày lớp phủ. Một tính chất không thể thiếu trong kiểm tra ngành sơn, mực in. Hãng BEVS, Biuged, Sheen…