Product Tag - Zahn Cup

  • Cốc đo độ nhớt Zahn Cup hãng BEVS

    0 trên 5

    Cốc đo độ nhớt Zahn Cup hãng BEVS 1107 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D4212-93.Cốc được sử dụng kiểm tra độ nhớt trong các ngành sơn, mực in công nghiệp

  • Cốc đo độ nhớt Zahn Cup hãng Biuged

    0 trên 5

    Cốc đo độ nhớt Zahn Cup hãng Biuged BGD126 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D816, ASTM D1084, ASM D4212. Cốc được sử dụng đo sơn, mực in, chất lỏng, keo..