Product Tag - thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ độ ẩm không dây

  • Logger đo độ ẩm hãng Ellab

    0 trên 5

    Logger đo độ ẩm hãng Ellab được sử dụng để hiệu chuẩn và kiểm định độ ẩm của các hệ thống tiệt trùng, kho bảo quản và trong trung tâm sản phẩm.