Product Tag - máy quét sơn giá rẻ

  • Máy quét sơn tự động BEVS 1811

    0 trên 5

    Máy quét sơn tự động BEVS 1811 hãng BEVS gồm 2 model là BEVS 1811/1 – sử dụng glass bed và BEVS 1811/2 – sử dụng vacuum bed. Máy sử dụng tiện lợi, nhanh.