Product Tag - dụng cụ đo độ cứng bút chì

 • Bút chì đo độ cứng màng sơn

  0 trên 5

  Bút chì đo độ cứng màng sơn là bút chì Mitsubishi. Bút chì có độ cứng là 6B – 5B – 4B – 3B – 2B – B – HB – F – H – 2H – 3H – 4H – 5H – 6H – 7H – 8H – 9H.

 • Dụng cụ đo độ cứng bút chì VF2378 hãng TQC

  0 trên 5

  Dụng cụ đo độ cứng bút chì VF2378 hãng TQC là phương pháp đơn giản nhất để xác định độ cứng của mẫu sơn, vật liệu phủ, bề mặt phủ…

 • Máy kiểm tra độ cứng bút chì tự động Cometech

  0 trên 5

  Máy kiểm tra độ cứng bút chì tự động hãng Cometech (Electric Pencil Hardness Tester) được sử dụng để kiểm tra độ cứng bút chì tự động cho sơn, nội thất,xe..