Product Tag - đo độ ẩm

  • Máy đo độ ẩm BGD922 hãng Biuged

    0 trên 5

    Máy đo độ ẩm BGD922 hãng Biuged đo độ ẩm từ 0-80%. Máy đo được độ ẩm các mẫu gạch, bê tông, gỗ, giấy bông, thuốc lá, vật liệu xây dựng

  • Nhiệt ẩm kế hãng Boeco

    0 trên 5

    Nhiệt ẩm kế hãng BOECO (DIGITAL THERMOMETERS) bao gồm 4 loại như sau: nhiệt ẩm kế BOE 310, nhiệt ẩm kế BOE 305, nhiệt ẩm kế BOE 330, nhiệt ẩm kế BOE 325.