Product Tag - cometech

 • Buồng phun sương muối QC-711 hãng Cometech

  0 trên 5

  Buồng phun sương muối QC-711L hãng Cometech (tủ phun sương muối). Buồng phun sương muối sử dụng chủ yếu để kiểm tra khả năng chống ăn mòn lớp phủ kim loại.

 • Máy đo độ hấp thụ nước của giấy QC-102 Cometech

  0 trên 5

  Máy đo độ hấp thu nước của giấy QC-102 Cometech (Water Absorption tester) diện tích giấy 100cm2, tính sự sai biệt trọng lượng giấy trước và sau hấp thu nước

 • Máy đo độ mài mòn hãng Cometech QC-619K

  0 trên 5

  Máy đo độ mài mòn hãng Cometech QC-619K (TABER Abrasion Tester ) kiểm tra độ mài mòn của giấy, nhựa, thủy tinh, cao su, gỗ nhám, thảm…

 • Máy đo độ thẩm thấu nước bề mặt vải QC-317

  0 trên 5

  Máy đo độ thẩm thấu nước bề mặt vải QC-317 hãng Cometech sử dụng trong ngành may mặc theo tiêu chuẩn AATCC127, JIS- L1092, ISO811. Máy đo áp lực thủy tĩnh

 • Máy kiểm tra độ cứng bút chì tự động Cometech

  0 trên 5

  Máy kiểm tra độ cứng bút chì tự động hãng Cometech (Electric Pencil Hardness Tester) được sử dụng để kiểm tra độ cứng bút chì tự động cho sơn, nội thất,xe..

 • Tủ phun sương muối QC-711M hãng Cometech

  0 trên 5

  Tủ phun sương muối QC-711M hãng Cometech (buồng phun muối ) sử dụng để kiểm tra khả năng chống ăn mòn của các vật liệu kim loại khi được sơn phủ lên bề mặt.