Velp

  • Sensor kiểm tra BOD hãng Velp

    0 trên 5

    Sensor kiểm tra BOD hãng Velp (đầu đo BOD) là thiết bị phân tích BOD nhanh gọn và tiết kiệm nhất. Đầu đo BOD sử dụng chủ yếu trong thực phẩm, môi trường…

  • Thiết bị phân tích BOD BMS6 hãng Velp

    0 trên 5

    Thiết bị phân tích BOD BMS6 hãng Velp (BOD Analysis – BMS 6) là thiết bị phân tích BOD hiện đại và tiên tiến nhất của hãng Velp. Cùng với đầu dò BOD Velp.