Product Tag - máy đo độ ẩm BLD2000

  • Máy đo độ ẩm BGD922 hãng Biuged

    0 trên 5

    Máy đo độ ẩm BGD922 hãng Biuged đo độ ẩm từ 0-80%. Máy đo được độ ẩm các mẫu gạch, bê tông, gỗ, giấy bông, thuốc lá, vật liệu xây dựng

  • Máy đo độ ẩm BLD 2000 Sheen

    4.5 trên 5

    Máy đo độ ẩm BLD 2000 hãng Sheen là thiết bị đo độ ẩm nhỏ gọn thường dùng để đo độ ẩm sơn, tường, gạch, giấy..Máy đo độ ẩm BLD 2000 là máy Protimeter Mini.