Product Tag - VF2379

  • Dụng cụ đo độ cứng bút chì VF2378 hãng TQC

    0 trên 5

    Dụng cụ đo độ cứng bút chì VF2378 hãng TQC là phương pháp đơn giản nhất để xác định độ cứng của mẫu sơn, vật liệu phủ, bề mặt phủ…