Product Tag - VF2255

  • Thước đo độ dày sơn ướt dạng bánh xe VF2257 hãng TQC

    0 trên 5

    Thước đo độ dày sơn ướt dạng bánh xe VF2257 hãng TQC được thiết kế để đo độ dày sơn ướt, vật liệu phủ, mẫu ướt…tiêu chuẩn JIS Z2371…