Product Tag - VF2113

  • Thước đo độ mịn VF2113 hãng TQC

    0 trên 5

    Thước đo độ mịn VF2113 hãng TQC là thiết bị được thiết kế để đo độ mịn của các mẫu sơn, socola, mẫu lỏng, dung dịch sệt…