Product Tag - thước đo độ mịn BEVS

  • Thước đo độ mịn hãng BEVS

    0 trên 5

    Thước đo độ mịn hãng BEVS (Fineness of Grind Gauge) gồm 2 loại là thước đo độ mịn 1 thang đo và thước đo độ mịn 2 thang đo với thang đo thước rộng 0-100um.

  • Thước đo độ mịn VF2113 hãng TQC

    0 trên 5

    Thước đo độ mịn VF2113 hãng TQC là thiết bị được thiết kế để đo độ mịn của các mẫu sơn, socola, mẫu lỏng, dung dịch sệt…