Product Tag - thước đo độ dày màng sơn

  • Thước đo độ dày sơn ướt Biuged

    0 trên 5

    Thước đo độ dày sơn ướt được sử dụng để xác định độ dày lớp phủ. Một tính chất không thể thiếu trong kiểm tra ngành sơn, mực in. Hãng BEVS, Biuged, Sheen…