Product Tag - Thiết bị đo độ cứng

  • Dụng cụ đo độ cứng bút chì VF2378 hãng TQC

    0 trên 5

    Dụng cụ đo độ cứng bút chì VF2378 hãng TQC là phương pháp đơn giản nhất để xác định độ cứng của mẫu sơn, vật liệu phủ, bề mặt phủ…

  • Thiết bị đo độ cứng bút chì

    0 trên 5

    Thiết bị đo độ cứng bút chì cung cấp một phương pháp nhanh chóng và tiện lợi để xác định sự chà sát và độ cứng của màng flim của các vật liệu phủ.