Product Tag - tay kéo sơn

  • Giấy kéo sơn mực in hãng Biuged

    0 trên 5

    Giấy kéo sơn mực in bao gồm các ô màu đen trắng xem kẽ nhau và được sử dụng để kiểm tra độ che phủ, độ mờ và màu sắc của vật liệu phủ ứng dụng nội thất…

  • Máy quét sơn tự động BEVS 1811

    0 trên 5

    Máy quét sơn tự động BEVS 1811 hãng BEVS gồm 2 model là BEVS 1811/1 – sử dụng glass bed và BEVS 1811/2 – sử dụng vacuum bed. Máy sử dụng tiện lợi, nhanh.