Product Tag - tay kéo mực

  • Giấy kéo sơn mực in hãng Biuged

    0 trên 5

    Giấy kéo sơn mực in bao gồm các ô màu đen trắng xem kẽ nhau và được sử dụng để kiểm tra độ che phủ, độ mờ và màu sắc của vật liệu phủ ứng dụng nội thất…

  • Tay kéo mực Flexo hãng Biuged

    0 trên 5

    Tay kéo mực Flexo hãng Biuged được sử dụng kiểm tra màu in trước khi được đưa vào in phổ biến và được sử dụng chủ yếu trong sản xuất các loại sơn, mực in…