Product Tag - Specific Gravity Cup

  • Cốc đo tỷ trọng hãng BEVS

    0 trên 5

    Cốc đo tỷ trọng hãng BEVS Specific Gravity Cup gồm cốc đo tỷ trọng nhôm và cốc đo tỷ trọng thép. Cốc đo tỷ trọng hãng BEVS có thể tích là 50ccm và 100ccm.

  • Cốc đo tỷ trọng VF2097 hãng TQC

    0 trên 5

    Cốc đo tỷ trọng VF2097 hãng TQC được sử dụng để kiểm tra tỷ trọng của các mẫu sơn, chất lỏng dựa trên cân nặng, thể tích và nhiệt độ.