Product Tag - quét sơn tự động

  • Máy quét sơn tự động BEVS 1811

    0 trên 5

    Máy quét sơn tự động BEVS 1811 hãng BEVS gồm 2 model là BEVS 1811/1 – sử dụng glass bed và BEVS 1811/2 – sử dụng vacuum bed. Máy sử dụng tiện lợi, nhanh.

  • Máy quét sơn tự động hãng Sheen

    0 trên 5

    Máy quét sơn tự động hãng Sheen model 1132N. Thiết bị quét sơn tự động Automatic Film Applicator này là thiết bị hữu dụng cho các phòng thí nghiệm sơn phủ.