Product Tag - pH5+ Eutech

 • Máy đo pH cầm tay Eutech pH5+

  Máy đo pH cầm tay pH5

  0 trên 5
  Ứng dụng :
  • Kiểm tra chất lượng nước : Phân tích các chỉ tiêu nước hồ bơi, spa, chỉ tiêu nước sinh hoạt, nước sử dụng trong công nghiệp, in ấn, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt,
  • Môi trường / nông nghiệp : Kiểm tra các chỉ tiêu trong nuôi trồng thủy sản, môi trường sinh thái, bể nuôi cá và thủy sinh.
  • Nghiên cứu, giảng dạy : Kiểm tra các chỉ tiêu nước với kết quả nhanh chóng, chính xác.