Product Tag - may do ph nuoc

 • Máy đo pH cầm tay Eutech pH5+

  Máy đo pH cầm tay pH5

  0 trên 5
  Ứng dụng :
  • Kiểm tra chất lượng nước : Phân tích các chỉ tiêu nước hồ bơi, spa, chỉ tiêu nước sinh hoạt, nước sử dụng trong công nghiệp, in ấn, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt,
  • Môi trường / nông nghiệp : Kiểm tra các chỉ tiêu trong nuôi trồng thủy sản, môi trường sinh thái, bể nuôi cá và thủy sinh.
  • Nghiên cứu, giảng dạy : Kiểm tra các chỉ tiêu nước với kết quả nhanh chóng, chính xác.
 • Hot
  Máy đo pH để bàn Eutech pH700

  Máy đo pH để bàn pH700

  0 trên 5
  Ứng dụng cho các lĩnh vực:
  • Phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm hóa học, chuẩn độ, nghiên cứu môi trường, QC, QA chất lượng…
  • Thực phẩm : QC,QA kiểm tra pH thực phẩm.