Product Tag - máy đo độ ẩm BGD923 hãng Biuged

  • Máy đo độ ẩm BGD922 hãng Biuged

    0 trên 5

    Máy đo độ ẩm BGD922 hãng Biuged đo độ ẩm từ 0-80%. Máy đo được độ ẩm các mẫu gạch, bê tông, gỗ, giấy bông, thuốc lá, vật liệu xây dựng