Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech

Hot
may do da chi tieu PC650 hang eutech

Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech

Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech cùng với máy PD650, CD650, PCD650 là dòng máy đo đa chỉ tiêu cầm tay đo pH, độ dẫn, DO, độ mặn, TDS, nhiệt độ, mV…

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech

Hãng: Eutech. Xuất xứ: Singapore

Model: PC650

Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech

Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech

I./ Thông tin về máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech:

*Các dòng máy đo đa chỉ tiêu hãng Eutech:

-Dòng bút đo: PCSTestr 35, PTTestr 35, PCTestr 35

-Dòng cầm tay: CyberScan PCD 650, PC 650, PD 650, CD 650, PC 450, PD 450, PC 10, PC 300, PD 300.

-Dòng để bàn: Eutech PC 700, Eutech PC 2700.

*Điện cực cho máy đo đa chỉ tiêu PC650 Eutech:

Điện cực đo pH

Điện cực đo pH

II./ Các dòng máy đo đa chỉ tiêu 650 hãng Eutech:

Dòng 650 hãng Eutech bao gồm các model sau: PC650, PD650, CD650, PCD650

Dòng máy đo 650 hãng Eutech

Dòng máy đo 650 hãng Eutech

*Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech:

+Chức năng: pH / mV / Ion / Độ dẫn / TDS /Độ mặn  / Nhiệt độ (°C / °F)

Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech

Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech

Thông số kỹ thuật máy đo đa chỉ tiêu PC650 Eutech:

+Đo pH:

-Thang đo: -2.000 to 20.000 pH

-Độ phân giải/ Độ chính xác:: 0.1/0.01/0.001 pH & ±0.002 pH

-Điểm hiệu chuẩn: 6 điểm

+Đo mV:

-Thang đo: ±2000.0 mV

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.1 mV & ±0.2 mV

+Đo Ion:

-Thang đo: 0.001 to 19900

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 2 or 3 digits & ±0.5% FS (mono); 1% FS (div)

-Điểm hiệu chuẩn: 8 điểm

+Đo độ dẫn:

-Thang đo: .. to 500 mS/cm

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS + 1 LSD

+Đo TDS:

-Thang đo: .. to 500.0 ppt

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS +1 LSD

+Đo độ mặn:

-Thang đo: 0 to 80 ppt

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS +1 LSD

+Đo nhiệt độ:

-Thang đo: -10.0 to 110.0 °C / 14.0 to 230.0 °F (Meter)

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.1 °C/°F & ±0.5°C/ ±0.9°F

-Tự động hiệu chuẩn

-Lưu tới 500 dữ liệu đo

-Tự động bù nhiệt

-Sử dụng pin 1.5V “AA” hoặc Adapter 9VDC

Cung cấp bao gồm:

-Máy đo đa chỉ tiêu PC650

-Điện cực đi kèm

-Vali đựng máy

-Phụ kiện đi kèm máy

-Hướng dẫn sử dụng

-Phiếu bảo hành

 

*Máy đo đa chỉ tiêu PD650 hãng Eutech:

+Chức năng: pH / mV / Ion / DO / Độ mặn / Nhiệt độ (°C / °F)

Máy đo đa chỉ tiêu PD650 hãng Eutech

Máy đo đa chỉ tiêu PD650 hãng Eutech

Thông số kỹ thuật máy đo đa chỉ tiêu PD650 Eutech:

+Đo pH:

-Thang đo: -2.000 to 20.000 pH

-Độ phân giải/ Độ chính xác:: 0.1/0.01/0.001 pH & ±0.002 pH

-Điểm hiệu chuẩn: 6 điểm

+Đo mV:

-Thang đo: ±2000.0 mV

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.1 mV & ±0.2 mV

+Đo Ion:

-Thang đo: 0.001 to 19900

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 2 or 3 digits & ±0.5% FS (mono); 1% FS (div)

-Điểm hiệu chuẩn: 8 điểm

+Đo DO (Oxy hòa tan):

-Thang đo: 0 to 90.00 mg/L or ppm / 0 to 600%

-Độ chính xác/ Độ phân giải: 0.01 mg/L or ppm / 0.1% ; ±0.2mg/L / ±0.2%

+Đo độ mặn:

-Thang đo: tự động 

-Độ chính xác/ Độ phân giải: 0.0 to 50.0ppt & 0.1 ppt

+Đo nhiệt độ:

-Thang đo: -10.0 to 110.0 °C / 14.0 to 230.0 °F (Meter)

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.1 °C/°F & ±0.5°C/ ±0.9°F

-Tự động hiệu chuẩn

-Lưu tới 500 dữ liệu đo

-Tự động bù nhiệt

-Sử dụng pin 1.5V “AA” hoặc Adapter 9VDC

Cung cấp bao gồm:

-Máy đo đa chỉ tiêu PD650

-Điện cực đi kèm

-Vali đựng máy

-Phụ kiện đi kèm máy

-Hướng dẫn sử dụng

-Phiếu bảo hành

 

*Máy đo đa chỉ tiêu CD650 hãng Eutech:

+Chức năng: Độ dẫn / TDS / Độ mặn / DO / Nhiệt độ (°C / °F)

Máy đo đa chỉ tiêu CD650 hãng Eutech

Máy đo đa chỉ tiêu CD650 hãng Eutech

Thông số kỹ thuật máy đo đa chỉ tiêu CD650 Eutech:

+Đo độ dẫn:

-Thang đo: .. to 500 mS/cm

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS + 1 LSD

+Đo TDS:

-Thang đo: .. to 500.0 ppt

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS +1 LSD

+Đo độ mặn:

-Thang đo: 0 to 80 ppt

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS +1 LSD

+Đo DO (Oxy hòa tan):

-Thang đo: 0 to 90.00 mg/L or ppm / 0 to 600%

-Độ chính xác/ Độ phân giải: 0.01 mg/L or ppm / 0.1% ; ±0.2mg/L / ±0.2%

+Đo nhiệt độ:

-Thang đo: -10.0 to 110.0 °C / 14.0 to 230.0 °F (Meter)

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.1 °C/°F & ±0.5°C/ ±0.9°F

-Tự động hiệu chuẩn

-Lưu tới 500 dữ liệu đo

-Tự động bù nhiệt

-Sử dụng pin 1.5V “AA” hoặc Adapter 9VDC

Cung cấp bao gồm:

-Máy đo đa chỉ tiêu CD650

-Điện cực đi kèm

-Vali đựng máy

-Phụ kiện đi kèm máy

-Hướng dẫn sử dụng

-Phiếu bảo hành

 

*Máy đo đa chỉ tiêu PCD650 hãng Eutech:

+Chức năng: pH / mV / Ion / Độ dẫn / TDS / Độ mặn / DO / Nhiệt độ (°C / °F)

Máy đo đa chỉ tiêu PCD650 hãng Eutech

Máy đo đa chỉ tiêu PCD650 hãng Eutech

Thông số kỹ thuật máy đo đa chỉ tiêu PCD650 Eutech:

+Đo pH:

-Thang đo: -2.000 to 20.000 pH

-Độ phân giải/ Độ chính xác:: 0.1/0.01/0.001 pH & ±0.002 pH

-Điểm hiệu chuẩn: 6 điểm

+Đo mV:

-Thang đo: ±2000.0 mV

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.1 mV & ±0.2 mV

+Đo Ion:

-Thang đo: 0.001 to 19900

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 2 or 3 digits & ±0.5% FS (mono); 1% FS (div)

-Điểm hiệu chuẩn: 8 điểm

+Đo độ dẫn:

-Thang đo: .. to 500 mS/cm

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS + 1 LSD

+Đo TDS:

-Thang đo: .. to 500.0 ppt

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS +1 LSD

+Đo độ mặn:

-Thang đo: 0 to 80 ppt

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.05% FS & ±1% FS +1 LSD

+Đo DO (Oxy hòa tan):

-Thang đo: 0 to 90.00 mg/L or ppm / 0 to 600%

-Độ chính xác/ Độ phân giải: 0.01 mg/L or ppm / 0.1% ; ±0.2mg/L / ±0.2%

+Đo nhiệt độ:

-Thang đo: -10.0 to 110.0 °C / 14.0 to 230.0 °F (Meter)

-Độ phân giải/ Độ chính xác: 0.1 °C/°F & ±0.5°C/ ±0.9°F

-Tự động hiệu chuẩn

-Lưu tới 500 dữ liệu đo

-Tự động bù nhiệt

-Sử dụng pin 1.5V “AA” hoặc Adapter 9VDC

Cung cấp bao gồm:

-Máy đo đa chỉ tiêu PCD650

-Điện cực đi kèm

-Vali đựng máy

-Phụ kiện đi kèm máy

-Hướng dẫn sử dụng

-Phiếu bảo hành

Ngoài các máy trên chúng tôi còn cung cấp rất nhiều máy kiểm tra chỉ tiêu khác. Quý khách xem chi tiết tại đây

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ để được tư vấn tốt hơn:

LƯU THỊ YẾN – 094.936.0692

Email: Yen.hienlong@gmail.com

Skype: Citi.yeudau

https://thietbithinghiems.com

————————————–

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HIỂN LONG

B40 KDC Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Xem xét

Không có xem xét nào.


Be the first to review “Máy đo đa chỉ tiêu PC650 hãng Eutech”