Eutech instrument

  • Máy kiểm tra pH2700 hãng Eutech

    0 trên 5

    Máy kiểm tra pH2700 hãng Eutech là máy đo pH để bàn tiên tiến và hiện đại nhất với thang đo pH từ 0.00-16.00pH và đo được cả giá trị ORP và nhiệt độ mẫu.

  • Máy quang phổ so màu đa chỉ tiêu ORION AQ3700

    0 trên 5

    Máy quang phổ so màu đa chỉ tiêu ORION AQ3700 là dòng máy quang phổ so màu cầm tay hãng Thermo Fisher Scientific. Máy quang phổ AQ3700 sử dụng 6 nguồn sáng.