Eutech instrument

 • Máy đo đa chỉ tiêu PD450 Hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo đa chỉ tiêu PD450 hãng Eutech cùng với máy đo đa chỉ tiêu PC450 là dòng máy đo đa chỉ tiêu mới nhất của hãng Eutech. Máy đo được pH, DO, mV, nhiệt độ

 • Máy đo độ dẫn CON150 Hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo độ dẫn CON150 hãng Eutech cùng với máy đo độ dẫn CON450 là model mới của hãng đo được độ dẫn, TDS , nhiệt độ ngoài ra còn đo được độ mặn của mẫu.

 • Máy đo độ dẫn CON450 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo độ dẫn CON450 hãng Eutech cùng với máy đo độ dẫn CON150 là model mới về đo độ dẫn của hãng Eutech mới ra mắt vào năm 2016. Máy đo chính xác, nhỏ gọn.

 • Máy đo độ dẫn CON700 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo độ dẫn CON700 hãng Eutech đo được độ dẫn, TDS, nhiệt độ cùng lúc. Sử dụng thang đo độ dẫn: … µs tới 200.0 ms. Đo được các mẫu lỏng, hóa chất…

 • Máy đo độ dẫn COND 6+ hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo độ dẫn COND 6+ hãng Eutech là dòng máy đo độ dẫn cầm tay cùng với model EcoScan CON 6, CyberScan CON 11, CON 110, CON 600, CON 610, CON 450, CON 150.

 • Máy đo độ đục để bàn TB1000 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo độ đục để bàn TB1000 hãng Eutech và máy đo độ đục cầm tay TN100 là máy đo độ đục của hãng Eutech. Sử dụng hiệu quả, nhanh gọn với máy TB1000 và TN100

 • Máy đo độ đục TN 100 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo độ đục TN 100 hãng Eutech thang đo độ đục rất rộng từ 0-2000 NTU, đo chính xác tới 0.01 NTU đồng thời cung cấp đầy đủ dung dịch chuẩn, curve, vali.

 • Máy đo độ mặn Salt 6+ hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo độ mặn Salt 6+ hãng Eutech là dòng máy đo độ mặn cầm tay cùng với 2 model Salt 6+ cũ và EcoScan Salt. Bút đo độ mặn SaltTestr11 và Ecotestr Salt.

 • Máy đo EcoScan TDS6 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo EcoScan TDS6 hãng Eutech là dòng máy đo TDS cầm tay Eutech cùng với EcoScan TDS6+ đo TDS trong nước. Ngoài ra còn có máy CON11, CON110, CON 410…

 • Máy đo ion 6+ hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo Ion 6+ hãng Eutech là máy đo ion cầm tay của hãng Eutech cùng với máy đo ion 6. Ngoài ra hãng Eutech còn máy đo ion 700 và máy đo ion 2700.

 • Máy đo nhiệt độ Temp 5 hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo nhiệt độ Temp 5 hãng Eutech thuộc dòng máy đo nhiệt độ giá rẻ hãng Eutech thang đo nhiệt độ từ -40 độ C tới 125 độ C. Với độ chính xác là 0.1 độ C.

 • Máy đo nhiệt độ Temp JKT hãng Eutech

  0 trên 5

  Máy đo nhiệt độ Temp JKT và Temp6, Temp 5 là 3 dòng máy đo nhiệt độ phổ thông của hãng Eutech. Máy đo chính xác với thang đo nhiệt độ rộng dễ lựa chọn.